Theo Viet Nam News, ngành nuôi trồng thủy sản của khu vực dự kiến sẽ tăng hơn 4% mỗi năm đến năm 2030, đạt 9 tỷ USD xuất khẩu hàng năm vào thời điểm đó. Theo kế hoạch, sản lượng nuôi trồng thủy sản của khu vực sẽ vượt quá 4,8 triệu tấn vào năm 2030, bao gồm 1,2 triệu tấn tôm và 2 triệu tấn cá tra.

Kế hoạch cũng nhằm tăng cường các biện pháp giám sát môi trường, an toàn thực phẩm và an toàn sinh học. Điều này được cho là giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh ở tôm và cá tra xuống dưới 10% và 8% tương ứng.

Theo kế hoạch, tăng trưởng bền vững có thể đạt được bằng cách nâng cao năng lực nông dân, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, cải thiện cơ sở hạ tầng và tăng tỷ lệ nông dân được công nhận CAP, các chương trình chứng nhận hữu cơ hoặc các chương trình chứng nhận khác vào năm 2030.

Theo Viet Nam News, xuất khẩu tôm và cá tra đồng bằng tăng lần lượt 16,1% và 17,9%, lên 2,19 tỷ USD và 931 triệu USD trong 7 tháng đầu năm.

TÁC GIẢ

Sean Dunne

Tin tức mới nhất

Đọc tất cả tin tức
Đây là một số văn bản bên trong một khối div.

Nơi quản lý nước đáp ứng với biến đổi khí hậu để tăng cường khả năng phục hồi

Khám phá
Đây là một số văn bản bên trong một khối div.

Nước, vệ sinh và vệ sinh là cốt lõi của khả năng phục hồi lành mạnh

Khám phá
Đây là một số văn bản bên trong một khối div.

Phân tích: Lượng khí thải CO2 toàn cầu từ nhiên liệu hóa thạch đạt mức cao kỷ lục vào năm 2022

Khám phá

Hợp tác với chúng tôi

Chúng tôi sẽ giúp khách hàng cập nhật mọi thứ tốt đẹp đang diễn ra trong thế giới chuỗi cung ứng thực phẩm.

Liên hệ với chúng tôi