Sứ mệnh & tầm nhìn của chúng tôi

KPT luôn là một công ty có mục đích . Chúng tôi giải phóng sức mạnh của con người , ý tưởng và khoa học để tái tạo lại những gì có thể. Quyền lực đến từ sự kết hợp của mục đích hiệu suất.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Tại KPT, chúng tôi có một sứ mệnh: Làm cho thế giới xanh hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn.
Chúng tôi hỗ trợ các sáng kiến tác động đến cộng đồng và cung cấp giải pháp cho một số thách thức khó khăn nhất của thế giới.

Tầm nhìn của chúng tôi

Trở thành công ty giải pháp Greentech hàng đầu châu Á Thái Bình Dương vào năm 2030.

Nhân viên KPT rất đa dạng và tận tâm, làm việc với mức độ liêm chính và tập trung cao nhất để hoàn thành sứ mệnh của KPT và phục vụ khách hàng. Đội ngũ lãnh đạo và Ban giám đốc của chúng tôi cam kết với tầm nhìn này.

Suy nghĩ bền vững, hành động có trách nhiệm.

Trách nhiệm là những gì chúng ta thực hành hàng ngày. Bền vững là kết quả của hành động của chúng tôi.

Hành vi cốt lõi là khía cạnh quan trọng nhất trong văn hóa của chúng ta. Những cá nhân học được các hành vi sẽ nhận được quyền sở hữu và trách nhiệm nhanh hơn. Thông qua trách nhiệm bền vững, chúng tôi phấn đấu cho bốn hành vi cốt lõi.

Quy tắc ứng xử KPT

Có trách nhiệm, cư xử chính trực, hỗ trợ và hợp tác với người khác, giữ cam kết đầy đủ với mọi người để duy trì danh tiếng của bạn và niềm tin của người khác đối với bạn.

Nhanh chóng, linh hoạt và chủ động thích ứng với sự thay đổi (Agility); không ngừng tiếp thu kiến thức, tăng cường đổi mới, tư duy sáng tạo để tiên phong tạo ra các giá trị bền vững.

Chúng tôi tôn trọng tất cả mọi người, đối xử với họ đúng cách và chuyên nghiệp và đánh giá cao sự khác biệt.

Hiệu quả nên được đưa vào xem xét mọi hành động. Mỗi giải pháp của KPT GROUP đều phải mang lại hiệu quả cho khách hàng, nhân viên, cổ đông, nhà đầu tư và cộng đồng.

Cam kết

Chúng tôi luôn chủ động đưa ra các giải pháp tốt hơn so với cam kết, đáng tin cậy, tạo ra giá trị chung và luôn chính trực.

Khả năng thích ứng

Chúng tôi thích nghi nhanh chóng và linh hoạt để thay đổi, thay đổi để tốt hơn liên tục, từ đó tạo ra nhiều sáng tạo hơn.

Sự tôn trọng

Chúng tôi đặt ra các tiêu chí cho sự công bằng trong tất cả các mối quan hệ, nó giúp chúng tôi hiểu nhau hơn và tạo ra thành công.

Hiệu quả

Suy nghĩ đôi bên cùng có lợi, bắt đầu từ đích đến, chủ động và ưu tiên những điều quan trọng, chúng tôi là một đội ngũ đoàn kết để từ đó tạo nên những cá nhân xuất sắc.

Sứ mệnh & tầm nhìn của chúng tôi

KPT luôn là một công ty có mục đích . Chúng tôi giải phóng sức mạnh của con người , ý tưởng và khoa học để tái tạo lại những gì có thể. Quyền lực đến từ sự kết hợp của mục đích hiệu suất.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Tại KPT, chúng tôi có một sứ mệnh: Làm cho thế giới xanh hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn.
Chúng tôi hỗ trợ các sáng kiến tác động đến cộng đồng và cung cấp giải pháp cho một số thách thức khó khăn nhất của thế giới.

Tầm nhìn của chúng tôi

Trở thành công ty giải pháp Greentech hàng đầu châu Á Thái Bình Dương vào năm 2030.

Nhân viên KPT rất đa dạng và tận tâm, làm việc với mức độ liêm chính và tập trung cao nhất để hoàn thành sứ mệnh của KPT và phục vụ khách hàng. Đội ngũ lãnh đạo và Ban giám đốc của chúng tôi cam kết với tầm nhìn này.

Chúng tôi giải quyết các thách thức về môi trường

Hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi sự cần thiết liên tục của các giải pháp môi trường từ nhu cầu của hộ gia đình cơ bản đến đô thị hóa, Tập đoàn KPT cung cấp và duy trì tất cả các khía cạnh này.

Hành vi cốt lõi

Hành vi cốt lõi là khía cạnh quan trọng nhất trong văn hóa của chúng ta. Những cá nhân học được các hành vi sẽ nhận được quyền sở hữu và trách nhiệm nhanh hơn. Thông qua trách nhiệm bền vững, chúng tôi phấn đấu cho bốn hành vi cốt lõi.

Đây là giá trị văn bản mặc định cho trường biểu tượng

Truyền thông

Giao tiếp nhóm là mọi người nên có thể thể hiện suy nghĩ và ý tưởng của họ. Nếu bạn cảm thấy rằng một số thành viên trong nhóm của bạn không đóng góp đủ cho các cuộc thảo luận, hãy cố gắng hiểu lý do thực sự đằng sau nó và có thể giải quyết nó. Thảo luận về các ý tưởng tập thể luôn mang lại nhiều điều hơn là làm điều đó một mình.

Sự thấu hiểu

Hiểu được doanh nghiệp của bạn ảnh hưởng đến quyền con người như thế nào và sử dụng kiến thức đó để thiết kế các chính sách và thực tiễn phù hợp là rất quan trọng để đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững cho tất cả các doanh nghiệp.

Sự tôn trọng

Thế giới của chúng ta có thể gây nhầm lẫn, và thậm chí đôi khi đáng sợ. Tất cả chúng ta đều đã ở đó, vì vậy chúng ta thể hiện sự đồng cảm và hành động với sự khiêm tốn. Tất cả chúng tôi đều là con người và tôn trọng khách hàng, đối tác và nhân viên của chúng tôi.

Làm việc theo nhóm

Tinh thần mà chúng ta hỗ trợ lẫn nhau thúc đẩy tinh thần đồng đội cởi mở, trung thực và có ý nghĩa. Chúng tôi nắm lấy sự đa dạng của chúng tôi. Chúng tôi đầu tư vào nhau vì chúng tôi thắng hoặc thua như một đội.