Về chúng tôi

Chúng tôi tin rằng tính bền vững  là về sự hướng dẫn, con người và hành tinh của chúng ta trong việc duy trì các hoạt động kinh doanh xanh hơn. Chúng tôi tin rằng trách nhiệm nên là hành động và trả lại giá trị có lợi cho người khác.

Greentech vì tương lai bền vững

KPT là một công ty công nghệ xanh tập trung vào việc cung cấp các giải pháp môi trường, bao gồm xử lý nước, xử lý không khí và các giải pháp hóa học. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu vào năm 2009, với ước mơ cải thiện môi trường cho mọi người. Chúng tôi đã nỗ lực cho những mục tiêu cần thiết trước mắt và  chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình cho đến ngày nay.

Lịch sử hình thành và phát triển của chúng tôi

Chúng tôi cam kết tăng trưởng bền vững trong các giải pháp môi trường

KPT đã đi tiên phong trong các công nghệ đã thúc đẩy những thay đổi thay đổi thế giới và cải thiện cuộc sống của hàng triệu người.

Tiên phong trong giải pháp không khí, nước, hóa chất & năng lượng

Với hơn 300 sản phẩm và hơn một thập kỷ trong các giải pháp công nghệ Greentech, chúng tôi dẫn đầu trong việc tạo ra một cách tiếp cận sáng tạo để cải thiện môi trường và khách hàng của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi

Suy nghĩ bền vững — Hành động có trách nhiệm

Tập đoàn KPT đặt mục tiêu phát triển các nền tảng chung trong tư duy vì lợi ích môi trường. Trách nhiệm lớn nhất của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tái tạo trong tương lai với các thực tiễn tái tạo trong tâm trí. Không bao giờ là muộn để hành động.

Cam kết bền vững

Chúng tôi đang cung cấp các giải pháp trên toàn cầu

John Tay

Người sáng lập &giám đốc điều hành

Đọc thêm

Tham Phan

Giám Đốc Vận Hành

Đọc thêm

Kenny Chia

CFO

Đọc thêm

Tin tức mới nhất

Kiểm tra tin tức mới nhất và gần đây, bao gồm thông báo, thay đổi tài liệu, sự kiện sắp tới, video và nhiều hơn nữa.

Đọc tất cả tin tức
Công bố

Nơi quản lý nước đáp ứng với biến đổi khí hậu để tăng cường khả năng phục hồi

Khám phá
Công bố

Nước, vệ sinh và vệ sinh là cốt lõi của khả năng phục hồi lành mạnh

Khám phá
Công bố

Phân tích: Lượng khí thải CO2 toàn cầu từ nhiên liệu hóa thạch đạt mức cao kỷ lục vào năm 2022

Khám phá

Hợp tác với chúng tôi

Chúng tôi sẽ giúp khách hàng cập nhật mọi thứ tốt đẹp đang diễn ra trong thế giới chuỗi cung ứng thực phẩm.

Liên hệ với chúng tôi

Về chúng tôi

Chúng tôi tin rằng tính bền vững  là về sự hướng dẫn, con người và hành tinh của chúng ta trong việc duy trì các hoạt động kinh doanh xanh hơn. Chúng tôi tin rằng trách nhiệm nên là hành động và trả lại giá trị có lợi cho người khác.

Greentech vì tương lai bền vững

KPT là một công ty công nghệ xanh tập trung vào việc cung cấp các giải pháp môi trường, bao gồm xử lý nước, xử lý không khí và các giải pháp hóa học. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu vào năm 2009, với ước mơ cải thiện môi trường cho mọi người. Chúng tôi đã nỗ lực cho những mục tiêu cần thiết trước mắt và  chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình cho đến ngày nay.

Lịch sử hình thành và phát triển của chúng tôi

Chúng tôi cam kết tăng trưởng bền vững trong các giải pháp môi trường

KPT đã đi tiên phong trong các công nghệ đã thúc đẩy những thay đổi thay đổi thế giới và cải thiện cuộc sống của hàng triệu người.

Tiên phong trong giải pháp không khí, nước, hóa chất & năng lượng

Với hơn 300 sản phẩm và hơn một thập kỷ trong các giải pháp công nghệ Greentech, chúng tôi dẫn đầu trong việc tạo ra một cách tiếp cận sáng tạo để cải thiện môi trường và khách hàng của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi

Suy nghĩ bền vững — Hành động có trách nhiệm

Tập đoàn KPT đặt mục tiêu phát triển các nền tảng chung trong tư duy vì lợi ích môi trường. Trách nhiệm lớn nhất của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tái tạo trong tương lai với các thực tiễn tái tạo trong tâm trí. Không bao giờ là muộn để hành động.

Cam kết bền vững

Chúng tôi đang cung cấp các giải pháp trên toàn cầu

John Tay

CEO & Nhà Sáng Lập

Tham Phan

Giám Đốc Vận Hành

Kenny Chia

CFO

Tin tức mới nhất

Kiểm tra tin tức mới nhất và gần đây, bao gồm thông báo, thay đổi tài liệu, sự kiện sắp tới, video và nhiều hơn nữa.

Đọc tất cả tin tức
Công bố

Nơi quản lý nước đáp ứng với biến đổi khí hậu để tăng cường khả năng phục hồi

Khám phá
Công bố

Nước, vệ sinh và vệ sinh là cốt lõi của khả năng phục hồi lành mạnh

Khám phá
Công bố

Phân tích: Lượng khí thải CO2 toàn cầu từ nhiên liệu hóa thạch đạt mức cao kỷ lục vào năm 2022

Khám phá

Hợp tác với chúng tôi

Chúng tôi sẽ giúp khách hàng cập nhật mọi thứ tốt đẹp đang diễn ra trong thế giới chuỗi cung ứng thực phẩm.

Liên hệ với chúng tôi