Brochure công ty

Chúng tôi tin rằng đầu tư vào công nghệ xanh là đầu tư vào hiện tại và tương lại bền vững 

Brochure công ty

Chúng tôi tin rằng đầu tư vào công nghệ xanh là đầu tư vào hiện tại và tương lại bền vững 

Hồ sơ công ty KPTChem
KPTChem
Tải xuống
Hồ Sơ công ty Ebraco
Ebraco
Tải xuống

Liên hệ quan hệ nhà đầu tư

Bạn có thắc mắc về việc đầu tư vào KPT? Liên hệ với bộ phận thu hút đầu tư của chúng tôi 

Kenny Chia
CFO
+84 907 506 878
kenny.chia@kptgroup.com.vn
Jenny Tay
Giám đốc Thu hút Nhà đầu tư 
+65 906 857 49
jenny.tay@kptgroup.com.vn