Trải nghiệm

Xem cách chúng tôi giúp khách hàng của chúng tôi trở thành phiên bản tiếp theo và tốt nhất của chính họ - bao gồm cả những câu chuyện hậu trường từ người dân của chúng tôi - trên khắp thế giới, mỗi ngày.

Trải nghiệm

Xem cách chúng tôi giúp khách hàng của chúng tôi trở thành phiên bản tiếp theo và tốt nhất của chính họ - bao gồm cả những câu chuyện hậu trường từ người dân của chúng tôi - trên khắp thế giới, mỗi ngày.

Nghiên cứu sinh học 2

Nghiên cứu sinh học 2

Sử dụng Sản phẩm tăng sinh khối như một chất bổ sung để giúp tăng số lượng vi sinh có lợi nhằm giải quyết các vấn đề ô nhiễm khi bị giới hạn bởi thiết bị và khả năng thời gian.

Đọc trải nghiệm
Công trình xanh

Trải nghiệm về công nghệ tăng sinh khối

Đọc nghiên cứu trường hợp của chúng tôi
Công trình xanh

Trải nghiệm trong xử lý nước thải 

Đọc nghiên cứu trường hợp của chúng tôi

Hợp tác với chúng tôi

Chúng tôi sẽ giúp khách hàng cập nhật mọi thứ tốt đẹp đang diễn ra trong thế giới chuỗi cung ứng thực phẩm.

Liên hệ với chúng tôi